FINJINGSIMS

ช่วยเหลือผู้แต่ง : RUYI3 เผยแพร่เมื่อ: 8 ก.ย. 2018

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

ทางเราจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าสินค้าแก่ผู้ซื้อในกรณีต่อไปนี้
  1. กรณีที่ผู้ซื้อไม่พอใจคุณภาพของสินค้า หรือสภาพของสินค้าไม่เหมือนกับที่แสดงหน้าร้าน
  2. กรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถโหลดไฟล์สินค้าได้ โดยไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของทางเว็บของเรา
  3. กรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อไฟล์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเวอร์ชั่นไม่ตรงหรือซัพพอร์ต เช่น คอมพิวเตอร์,โปรแกรม,เวอร์ชั่นที่รองรับ ต่างๆของคุณ
  4. กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า แต่หากตรวจสอบกับไปรษณีย์แล้วสถานะตามรหัสพัสดุระบุว่า “ส่งสินค้าเรียบร้อย” ทางร้านไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องดำเนินเรื่องกับไปรษณีย์ด้วยตนเอง
  5. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
  6. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  7. รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
  8. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่สินค้าล่าช้าเกิน 30 วัน

**หมายเหตุ ในส่วนนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นจำพวกไฟล์ หรือของที่มีระยะเวลาพรีออเดอร์ โปรอ่านรายละเอียดของสินค้านั้นๆ

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืน

1. สินค้าที่จับต้องได้และมีการส่งของ

ลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ของร้าน จากนั้นทางร้านจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทางร้านจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน

2. สินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรือ จำพวกไฟล์ต่างๆ

ลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ของร้าน จากนั้นทางร้านจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดไม่ใช้งานไม่ได้ หรือไฟล์มีปัญหา และไม่ได้รับการบริการช่วยเหลือจากทางทีมงาน  ภายในระยะเวลาการสั่งซื้อไม่เกิน  7 วันทำการ

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขระยะเวลาคืนค่าสินค้า
 1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทางเราจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังฝ่ายการเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60  วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทีมงาน
 2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ
 3. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทางเราจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังฝ่ายการเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทีมงาน
 4. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก ทีมงาน (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

สินค้าส่งมาถึงหลังจากวันที่แจ้งยกเลิกซื้อสินค้าไปแล้วจะเป็นอย่างไร

วันที่ขอยกเลิกสินค้านั้นจะต้องเลยกำหนดเวลาในการได้รับสินค้าหรือสินค้านั้นยังไม่ถูกส่งออกไป แต่หากสินค้าถูกส่งออกมาแล้ว ผู้ซื้อต้องรอจนกว่าพัสดุจะมาถึงมือคุณ แล้วจึงทำการปฎิเสธการรับสินค้ากับทางไปรษณีย์ เมื่อสถานะในการรับพัสดุแจ้งว่า “สินค้าได้ถูกปฎิเสธการรับ” ผู้ซื้อถึงจะได้รับเงินคืนค่าสินค้าทันที

ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าและจะทำการคืนเงิน

เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
 2. กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
 3. กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัพเดทล่าสุด: 09 กันยายน 2019