ข้อตกลงในการใช้งาน

ช่วยเหลือผู้แต่ง : RUYI3 เผยแพร่เมื่อ: 8 ก.ย. 2018

1. ข้อตกลงในการใช้งาน

FinJing Sims จัดหาเว็บไซต์นี้ให้คุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอ่านข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับอย่างชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้และข้อกำหนดนโยบายและแนวทางทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้อย่าใช้เว็บไซต์นี้

FinJing Sims ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้หรือนโยบายหรือแนวทางของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์การแก้ไขบนไซต์และการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดของเว็บไซต์รวมถึงนโยบายและเอกสารที่มีการรวบรวมเป็นครั้งคราวเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ คุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์

2. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นไซต์และข้อความรูปภาพเครื่องหมายโลโก้และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดในที่นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงโลโก้ FinJing Sims และการออกแบบทั้งหมดข้อความกราฟิกรูปภาพข้อมูลข้อมูลซอฟต์แวร์ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ เนื้อหา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และการเลือกและการจัดเรียง (รวมเรียกว่า “เนื้อหาเว็บไซต์”) เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FinJing Sims และได้รับการคุ้มครองโดย TH และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดคือ© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบโดย FinJing Digital
3. สิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้

โดยการโพสต์หรือแจกจ่ายเนื้อหาไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นคุณ ให้สิทธิ์แก่ FinJing Sims และ บริษัท ในเครือของตนว่าไม่มีข้อยกเว้นสิทธิ์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดกาลไม่สามารถเพิกถอนได้ ดัดแปลงแปลแจกจ่ายเผยแพร่สร้างผลงานลอกเลียนแบบจากและแสดงต่อสาธารณะและดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใด ๆ ซึ่งปัจจุบันหรือที่รู้จักกันในภายหลัง ให้สิทธิ์ FinJing Sims และ บริษัท ในเครือและใบอนุญาตช่วงให้ใช้ชื่อที่คุณส่งในการเชื่อมต่อกับเนื้อหาดังกล่าวหากพวกเขาเลือก และ รับรองและรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่อย่างอื่นหรือคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และ การใช้และการโพสต์หรือการส่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้และจะไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ คุณยังให้สิทธิ์แก่ FinJing Sims ในการดำเนินการตามกฎหมายบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือ FinJing Sims ในเนื้อหาโดยการละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้

เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้จะถือว่าไม่เป็นความลับและ FinJing Sims ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติต่อเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ FinJing Sims ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ จำกัด เฉพาะการกล่าวข้างต้นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการลบแก้ไขแก้ไขดัดแปลงปฏิเสธหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ FinJing Sims ไม่มีข้อผูกมัดที่จะเสนอการชำระเงินใด ๆ แก่คุณสำหรับเนื้อหาที่คุณส่งหรือโอกาสในการแก้ไขลบหรือดัดแปลงเนื้อหาเมื่อมีการส่งให้กับ  FinJing Sims ไม่มีหน้าที่ในการระบุเนื้อหาที่เป็นผลงานของคุณและจะไม่มีภาระผูกพันในการบังคับใช้การระบุแหล่งที่มาในรูปแบบใด ๆ โดยบุคคลที่สาม

หากมีการตัดสินว่าคุณรักษาสิทธิทางศีลธรรม (รวมถึงสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาหรือความสมบูรณ์) ในเนื้อหาคุณขอประกาศว่า  คุณไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรืองานดัดแปลง หรืออัปเกรดหรืออัปเดตดังกล่าว คุณไม่คัดค้านการตีพิมพ์การใช้การดัดแปลงการลบและการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาโดย FinJing Sims หรือผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย  คุณสละสิทธิ์ตลอดกาลและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ต่อสิทธิทางศีลธรรมใด ๆ และทั้งหมดของผู้เขียนในเนื้อหาใด ๆ  และ  คุณปล่อย FinJing Sims และผู้สืบทอดและผู้มอบหมายของมันตลอดไปจากการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณสามารถยืนยันกับ FinJing Simsโดยอาศัยสิทธิทางศีลธรรมเช่นนั้น

4. ใบอนุญาต

FinJing Sims มอบสิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ให้คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเพื่อดูคัดลอกและพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์ ใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และมีเงื่อนไขพิเศษดังต่อไปนี้ คุณสามารถดูคัดลอกและพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถแก้ไขหรือใช้ประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ การแสดงผลหรือการพิมพ์ใด ๆ ของเนื้อหาเว็บไซต์จะต้องทำเครื่องหมาย “© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ออกแบบโดย FinJing Digital คุณไม่สามารถลบหรือดัดแปลงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่วางไว้ในเนื้อหาของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือวิธีการรวบรวมหรือสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ คุณไม่สามารถทำซ้ำจัดเตรียมงานดัดแปลงจากแจกจ่ายหรือแสดงเว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ (ยกเว้นการแคชหน้า) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งข้างต้นการใช้งานส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FinJing Sims เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดและจะยุติการอนุญาตที่ได้รับในที่นี้

การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้าและข้อบังคับการสื่อสารและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าโดยการละเมิดกฎหมายความหมายหรืออื่น ๆ ใบอนุญาตนี้สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา

คุณรับรองและรับประกันว่าการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะสอดคล้องกับใบอนุญาตนี้และจะไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นใดหรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ทางกฎหมายแก่บุคคลอื่นหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ FinJing Sims อย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ ในการขออนุญาตสำหรับการใช้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่รวมอยู่ในใบอนุญาตที่กล่าวถึงข้างต้นคุณสามารถติดต่อเจ้าของ / ผู้ให้บริการของ FinJing Sims ผ่านระบบสนับสนุนของเรา

5. เชื่อมโยงหลายมิติ

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) และเนื้อหาบุคคลที่สาม (“เนื้อหาบุคคลที่สาม”) เป็นบริการสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลนี้ คุณใช้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง FinJing Sims ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมใดๆ และไม่อ้างสิทธิ์หรือเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม FinJing Sims ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการรับรอง FinJing Sims การรับรองการยอมรับหรือการสนับสนุนหรือการเป็นพันธมิตร  FinJing Sims ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตหรือคุณภาพเนื้อหานโยบายลักษณะหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของบุคคลที่สามไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ข้อกำหนดและนโยบายของเราจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์บุคคลที่สาม และควรทำการตรวจสอบ ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม

6. การใช้ห้องสนทนาฟอรัมและพื้นที่โต้ตอบอื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีฟอรัมสนทนาห้องสนทนาความคิดเห็น บริการตรวจสอบหรือฟอรัมอื่น ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจโพสต์รีวิวเนื้อหาข้อความวัสดุหรือรายการอื่น ๆ บนไซต์ (“พื้นที่โต้ตอบ”) หาก FinJing Sims มีพื้นที่ให้บริการแบบอินเทอร์แอคทีฟคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟดังกล่าวและใช้ความเสี่ยงของคุณเอง โดยการใช้พื้นที่เชิงโต้ตอบใด ๆ คุณเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่โพสต์อัปโหลดส่งแจกจ่ายจัดเก็บสร้างหรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ต่อไปนี้

  1. ข้อความใด ๆ ข้อมูลข้อมูลข้อความเพลงเสียงภาพถ่ายกราฟิกรหัสหรือวัสดุอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมายหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารคุกคามข่มขู่คุกคาม สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมการอักเสบการฉ้อโกงหรือเป็นที่รังเกียจ
  2. เนื้อหาที่ประกอบขึ้นเป็นส่งเสริมหรือให้คำแนะนำสำหรับความผิดทางอาญาละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่จะสร้างความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่นรัฐประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ
  3. เนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  4. เนื้อหาที่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
  5. โปรโมชั่นที่ไม่พึงประสงค์การรณรงค์ทางการเมืองการโฆษณาหรือการชักชวน
  6. ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขประกันสังคมและหมายเลขบัตรเครดิต
  7. ไวรัสข้อมูลที่เสียหายหรือไฟล์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรือทำลาย
  8. เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของพื้นที่โต้ตอบที่โพสต์ หรือเนื้อหาดังกล่าว
FinJing Sims จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์จัดเก็บหรืออัปโหลดโดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ Sims FinJing ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใส่ร้ายหมิ่นประมาท ลามกอนาจารหรือหยาบคายที่คุณอาจพบ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการโต้ตอบ FinJing Sims จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ การแสดงหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดทำขึ้นในสาธารณะโฮมเพจส่วนตัวหรือพื้นที่โต้ตอบอื่น ๆ แม้ว่า FinJing Sims ไม่มีข้อผูกมัดในการคัดกรองแก้ไขหรือตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์หรือแจกจ่ายผ่านทาง Interactive Area ใดๆ FinJing Sims ขอสงวนสิทธิ์และมีดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการลบหน้าจอหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ
การใช้พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์ที่ละเมิดข้อกำหนดข้างต้นนี้ละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้และอาจส่งผลให้มีการยุติหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟและ / หรือไซต์ เพื่อร่วมมือกับคำขอของรัฐบาลที่ถูกต้องตามหมายศาลหมายศาลหรือคำสั่งศาลเพื่อปกป้องระบบและลูกค้าของ FinJing Sims หรือเพื่อให้แน่ใจในความสมบูรณ์และการดำเนินงานของธุรกิจและระบบของ FinJing Sim อาจเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ (เช่นชื่อที่อยู่อีเมล ฯลฯ ) ข้อมูลที่อยู่ IP และข้อมูลการจราจรประวัติการใช้งานและเนื้อหาที่โพสต์ FinJing Sims มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FinJing Sims
7. โฆษณาและโปรโมชั่น
FinJing Sims อาจแสดงโฆษณาและโปรโมชั่นจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ การติดต่อทางธุรกิจของคุณหรือการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาอื่นนอกเหนือจาก FinJing Sims และข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าวเป็นเพียงการระหว่างคุณและบุคคลที่สาม FinJing Sims จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อดังกล่าวหรือเป็นผลมาจากการปรากฏตัวของผู้โฆษณาบุคคลที่สามในเว็บไซต์
8. ข้อมูลการลงทะเบียน – ความปลอดภัยของบัญชี
คุณตกลงที่จะ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับคุณตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนใด ๆ บนเว็บไซต์ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) รักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณ รักษาและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนทันทีและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้แก่ FinJing Sims และเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วน และ ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้กับ FinJing Sims โดยไม่ได้รับอนุญาต
9. การปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน
ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งต่อข้อตกลงในการเขียนโดย เว็บไซต์ FinJing Sims เนื้อหาที่มีอยู่ในนั้นและบริการที่มีให้หรือในการเชื่อมต่อ (“บริการ”) ทั้งด่วนหรือโดยนัย FinJing Sims ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการให้บริการโดยไม่มีข้อ จำกัด การรับประกันโดยนัยของการค้าขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะจุดประสงค์และการไม่ผูกขาด FinJing Sims ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าวัสดุในเว็บไซต์หรือบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้ในปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาดและปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งใด ๆ
FinJing Sims สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างปลอดภัย FinJing Sims ไม่สามารถและไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ดังนั้นคุณควรใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมเพื่อตรวจจับและกำจัดไวรัสจากการดาวน์โหลดใด ๆ
10. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณสละสิทธิ์และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องการเรียกร้องหรือการกล่าวหาใด ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่มีต่อการให้บริการของ FinJing Sims ผู้ร่วมงานหรือตัวแทนของพวกเขาเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน เนื้อหาหรือวัสดุที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์รวมถึงการบรรยายหรือการอ้างถึงข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวหาใด ๆ ที่อ้างถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ทรมานคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ จากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของคุณ คุณใช้เว็บไซต์ตามความเสี่ยงของคุณเอง

โดยไม่มีข้อ จำกัด ของการบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็น FinJing Sims หรือบุคคลใดก็ตามที่มีเนื้อหาเว็บไซต์ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม การสูญเสียข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการกระทำในสัญญาการละเมิด หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในวิธีการใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาหรือเนื้อหา ผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือการลบล้างความผิดพลาดการมีส่วนร่วมหรือผู้อื่นการมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับจาก FinJing Sims  ข้อบกพร่อง, ไวรัส,ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งหรือความล้มเหลวใด ๆ ของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ได้ผลจากการกระทำของความล้มเหลวของการสื่อสารการโจรกรรมการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก FinJing Sims

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ FinJing Sims ไม่รับผิดชอบ และรับประกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายการปลอมแปลง รวมถึงความประมาทเลินเล่อไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่ง การชดเชยใด ๆ

11. การยกเลิก / แก้ไขใบอนุญาตและการเสนอขายในไซต์
แม้จะมีบทบัญญัติของข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ FinJing Sims ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตามดุลยพินิจของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณเพื่อ ยกเลิกใบอนุญาตของคุณที่จะใช้เว็บไซต์หรือส่วนใดๆ บล็อกหรือป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เนื้อหาหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนในอนาคต เปลี่ยนแปลงระงับหรือหยุดการดำเนินการใดๆ ของเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์หรือบริการ
12. การเป็นโมฆะ
หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้เป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดนั้นจะถูกพิจารณาแยกออกจากข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติใดๆ

อัพเดทล่าสุด: 09 กันยายน 2019